دوره متوسطه دوم دخترانه - تربت حیدریه
امروز    ساعت:
ویژه ها
Untitled 2
نظر سنجی
دانش پژوهان برتر

نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری مرحله آموزشگاه 96-95

نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری مرحله شهرستان 96-95

نفرات برتر ورزشی استانی 96-95

نفرات برتر آزمون سنجش استانی مرحله اول 96-95

دانش آموزان برتر تحصیلی پایه چهارم-نوبت اول 96-95

دانش آموزان برتر تحصیلی پایه سوم-نوبت اول 96-95

دانش آموزان برتر تحصیلی پایه دهم-نوبت اول 96-95

قبول شدگان کنکور 93

نفرات برتر مسابقات ورزشی سال تحصیلی 92-91

نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری سال تحصیلی 92-91

نفرات برتر نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

نفرات برتر آزمون مرآت در سال تحصیلی 91-90

نفرات برتر مسابقات علمی در سال تحصیلی 91-90

نفرات برتر مسابقات ورزشی در سال تحصیلی 91-90

نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری در سال تحصیلی 91-90

نفرات برتر مسابقات علمی در سال تحصیلی 90-89

نفرات برتر نیمسال اول سال تحصیلی 90-89

نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری (سال تحصیلی 90-89)

نفرات برتر مسابقات ورزشی سال تحصیلی 90-89

نفرات برتر آزمون مرآت سال تحصیلی 90-89 (متوسطه)

نفرات برتر مسابقات ورزشی سال تحصیلی 89-88

نفرات برتر نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

نفرات برتر آزمون هاي مرآت سال تحصيلي 87-86 (متوسطه)

نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري سال تحصيلي 87-86

نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري سال تحصيلي 88-87

نفرات برتر المپيادهاي علمي سال تحصيلي 88-87

نفرات برتر آزمون مرآت سال تحصيلي 88-87 (متوسطه)

نفرات برتر مسابقات معارف سال تحصيلي 88-87

نفرات برتر مسابقات معارف سال تحصيلي 89-88

نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري سال تحصيلي 89-88

نفرات برتر المپيادهاي علمي سال تحصيلي 89-88

نفرات برتر آزمون مرآت سال تحصيلي 89 - 88 (متوسطه)

نفرات برتر آزمون مرآت سال تحصيلي 89 - 88 (پيش دانشگاهي)

نفرات برتر آزمون تعيين سطح پايه اول دبيرستان ( سال تحصيلي 89 - 88 )

نفرات برتر نيمسال دوم 88 - 87

نفرات برتر نيمسال اول 88-87

دانش آموزان برتر حجاب در آموزشگاه

نفرات برتر نيمسال دوم 87-86

نفرات برتر مسابقات ورزشي سال تحصيلي 87-86

نفرات برتر مسابقات معارف سال تحصيلي 87-86

نفرات برتر نيمسال اول 87-86 (پيش دانشگاهي تجربي)

نفرات برتر نيمسال اول 87-86 ( پيش دانشگاهي رياضي)

اين سايت تا كنون 563221 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد